Umowa o dzieło. Czy wykonując tłumaczenia (różne) - jest opcja 50% kosztów uzyskania przychodu? Czy podejmując się dokonania konsultacji np. w sprawach cenowych - jest opcja 50% kosztów uzyskania przychodu?

zadał(a) Jan Dorengowski 5 lat temu

Najlepsza odpowiedź

Jarosław Kraśniewski

Dla tłumaczeń bez problemu możesz zastosować 50% koszty uzyskania przy założeniu, że jest to realizowane na podstawie umowy o dzieło, oraz w umowie jest zawarta klauzula o przekazaniu praw autorskich do dzieła, w tym wypadku do tłumaczenia. W drugim przypadku konsultacja nie jest utworem(dziełem) lecz usługą, do której nie jesteśmy w stanie przekazać praw autorskich. Być może inaczej przestawiałaby się sytuacja w momencie, gdyby przedmiotem umowy byłoby przygotowanie raportu cenowego, który wykonujemy i przekazujemy klientowi do niego prawa autorskie.

Jeśli nie następuje przekazanie praw autorskich, lub jakiekolwiek inne udzielenie licencji na utwór będący przedmiotem umowy o dzieło nie można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście sam przedmiot umowy musi mieć także znamiona utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).

1
2013.04.25

Odpowiedz na to pytanie

Dodaj pomocną i konstruktywną odpowiedź.

Jeśli masz już konto,

Odpowiedz i dołącz