Czy umowa zlecenie liczy się do lat pracy przy wyliczaniu emerytury? Jeżeli tak to czy ważne jest jaką kwota miesięcznie się zarabia na taką umowę, aby liczyła się do lat pracy?

 6 lat temu

Najlepsza odpowiedź

Jacek Kucia Manager

Jeżeli od umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe to okres ten wliczany jest do stażu emerytalnego ( okres składkowy). W aktualnym systemie wysokość emerytury zależy od kwoty odprowadzonych składek.  Natomiast prawo do emerytury uzależnione jest od wieku i okresu składkowego ( błędnie lecz potocznie zwanego stażem pracy). Tak więc odprowadzając niskie składki nie będzie można liczyć na wysoką emeryturę choć odprowadzając  składki przez odpowiednio długi czas będzie można nabyć prawo do emerytury.

Należy pamiętać że nie można  przejść na wcześniejszą emeryturę opłacając składki z tytułu umów zlecenia  ( tu ostatni okres musi być objetym ubezpieczeniem pracowniczym)  i nie ma się prawa do odprawy emerytalnej.

Zawierając umowę zlecenia nie jest się pracownikiem lecz zleceniobiorcą, więc nie należy posługiwać się kategoriami prawnymi regulowanymi przez Kodeks pracy ( stosunek pracy, pracownik, pracodawca, ).  

 

3
2012.01.24

Odpowiedz na to pytanie

Dodaj pomocną i konstruktywną odpowiedź.

Jeśli masz już konto,

Odpowiedz i dołącz